Viirukärsäyökkönen
Yökköset Herminia tarsipennalis Erebidae
Joutsa, 19.7.2014
Joutsa, 6.7.2013
Joutsa, 23.7.2009
Joutsa, 8.8.2009
Joutsa, 6.7.2013