Ruskopuuyökkönen
Yököt Lithophane socia Noctuidae

Joutsa, 12.9.2015

Joutsa, 16.9.2012