Ruskopuolukkapussikoi (?)
Jäytäjäkoit Coleophora glitzella Gelechioidea

Joutsa, 14.7.2012

Joutsa, 14.7.2012

Joutsa, 14.7.2012