Ruskonauhamittari
Mittarimaiset Martania taeniata Geometroidea

Joutsa, 20.7.2018

Joutsa, 29.6.2018