Ruskonauhamittari
Mittarimaiset Martania taeniata GeometroideaJoutsa, 29.6.2018