Järvikoisa
Koisamaiset Nymphula nitidulata Pyraloidea
Joutsa, 10.7.2011
Joutsa, 8.8.2015
Joutsa, 3.8.2008
Joutsa, 3.8.2008
Joutsa, 23.7.2009
Joutsa, 23.7.2009
Joutsa, 3.8.2008
Joutsa, 3.8.2008
Taivalkoski, 31.7.2010