Isohopeaheinäkoisa
Koisamaiset Crambus pascuellus Pyraloidea

Kallahti, 18.7.2017
Joutsa, 29.6.2013
Joutsa, 29.6.2013

Joutsa, 9.7.2011

Joutsa, 11.8.2012

Joutsa, 9.7.2011