Hopeaharmokääriäinen
Kääriäismäiset Eana argentana TortricoideaNiskala, 14.7.2010