Harmokääriäinen
Kääriäismäiset Cnephasia asseclana Tortricoidea

Joutsa, 24.6.2018

Joutsa, 26.6.2018

Joutsa, 16.7.2015

Joutsa, 16.7.2015