Äkämäsoukkokääriäinen
Kääriäismäiset Epinotia tetraquetrana Tortricoidea

Joutsa, 3.6.2018

Joutsa, 2.6.2013