Amerikanjääkuikka
Isokoskelo
Kyhmyjoutsen
Merilokki
Sinisorsa
Urpiainen
Räkättirastas
Kuusitiainen
Hömötiainen
Talitiainen
Sinitiainen
Pähkinänakkeli
Kanadanhanhi
Varis
Kalalokki
Kesykyyhky
Harakka
Vihervarpunen
Kanahaukka
Isolepinkäinen
Punatulkku
Mustarastas
Tavi
Viherpeippo
Telkkä
Fasaani
Haapana
Käpytikka
Harmaalokki
Haapana x sinisorsa
Naakka
Varpunen
Jouhisorsa
Palokärki
Koskikara
Puukiipijä
Närhi
Huuhkaja
Tundraurpiainen
Keltasirkku
Tikli

Viiksitimali
Nokkavarpunen
Korppi
Pikkuvarpunen
Tunturikiuru
Pajusirkku
Peippo
Tavi x sinisorsa
Tilhi
Hiiripöllö
Vuorihemppo
Uuttukyyhky
Tukkasotka
Kottarainen
Mustavaris
Kiuru
Töyhtöhyyppä
Kangaskiuru
Naurulokki
Varpushaukka
Niittykirvinen
Merihanhi
Pikkutikka
Haahka
Harmaahaikara
Laulujoutsen
Uivelo
Viirupöllö
Kurki
Västäräkki
Nokikana
Punasotka
Heinätavi
Pikkujoutsen
Ristisorsa
Punakylkirastas
Lapasorsa
Teeri
Harmaasorsa
Metsähanhi
Lyhytnokkahanhi

Tundrahanhi
Taivaanvuohi
Alli
Valkoposkihanhi    
Sepelkyyhky
Metsäviklo
Kuovi
Mustakurkku-uikku
Liejukana
Kivitasku
Meriharakka
Tukkakoskelo
Punajalkaviklo
Tylli
Amerikantavi
Selkälokki
Sinisuohaukka
Punarinta
Räyskä
Pikkutylli
Silkkiuikku
Metsäkirvinen
Valkoviklo
Mustaviklo
Suokukko
Sepelrastas
Hemppo
Lapintiira
Kalatiira
Liro
Pikkulokki
Ruskosuohaukka
Ruskosotka
Laulurastas
Kapustarinta
Pensastasku
Rantasipi
Keltavästäräkki
Kirjosieppo
Pilkkasiipi

Härkälintu
Merikotka
Kulorastas
Merikihu
Pikkutiira
Suosirri
Punakuiri
Karikukko
Mustapyrstökuiri
Pohjansirkku
Merimetso
Leppälintu
Peltosirkku
Pajulintu
Rusorintakerttu
Tiltaltti
Mustapääkerttu
Sääksi
Haarapääsky
Sitruunavästäräkki
Räystäspääsky
Sirittäjä
Tervapääsky
Satakieli
Lapinsirri
Ruokokerttunen
Harmaasieppo
Pikkulepinkäinen
Pensaskerttu
Vesipääsky
Pikkusirri
Punavarpunen
Rastaskerttunen
Kuikka
Kattohaikara
Hernekerttu
Rytikerttunen
Luhtakerttunen
Kultarinta
Viitakerttunen

Lehtokerttu
Pikkusieppo
Hiirihaukka
Törmäpääsky
Virtavästäräkki
Taviokuurna
Käpytikka (nuori)
Mustaotsalepinkäinen
Siperiansirri
Kuukkeli
Jänkäsirriäinen
Kuovisirri
Savannihaikara
Rautiainen
Sinirinta
Lehtokurppa
Nuolihaukka
Lampiviklo
Mustahaikara
Tundrakurmitsa
Isosirri
Punakaulahanhi
Kiljuhanhi
Lapinkirvinen
Korpimetso
Turturikyyhky
Pikku-uikku
Kiljukotka
Järripeippo
Tuulihaukka
Hippiäinen
Pohjantikka
Sepelhanhi
Töyhtökiuru
Pulmunen
Lapasotka
Ruokki
Riskilä
Mustakaularastas

194 + 3