Sinisorsa
Punatulkku
Hiiripöllö
Telkkä
  naaras
Varis
Piekana
Vuorihemppo
Närhi
Isolepinkäinen
Keltasirkku
Viherpeippo
Varpunen
Talitiainen
Harakka
Kesykyyhky
Tilhi
Räkättirastas
Naakka
Sinitiainen
Kuusitiainen
Hömötiainen
Isokoskelo
Tikli
Jänkäkurppa
Pikkuvarpunen
Kottarainen
Mustarastas  koiras
 kotoa
Pikkutikka
Käpytikka
Koskikara
Pulmunen
Metsähanhi
Uuttukyyhky
Tukkasotka Harmaalokki
Kalalokki
Kyhmyjoutsen
Vihervarpunen
Mustavaris
Sepelkyyhky

Korppi
Palokärki
Västäräkki
Töyhtöhyyppä
Niittykirvinen
Laulujoutsen
Naurulokki
Pajusirkku
Kiuru
Peippo
Taivaanvuohi
Pikkutylli
Haapana
Tavi
Mustapäätasku
Sinisuohaukka
Kanadanhanhi
Selkälokki
Nokikana
Punasotka
Haapana x sinisorsa
Mandariinisorsa
Sääksi
Merilokki
Harmaasorsa
Lapasorsa
Jouhisorsa
Metsäviklo
Mustaleppälintu
Liejukana
Merihanhi
Rautiainen
Tuulihaukka
Suopöllö
Punarinta
Laulurastas
Merikotka
Kivitasku
Tylli
Suosirri
Meriharakka


Kulorastas
Sepelrastas
Punakuiri
Järripeippo
Tiltaltti
Varpushaukka
Ristisorsa
Tukkakoskelo
Haahka
Hippiäinen
Merimetso
Alli
Kurki
Kapustarinta
Valkoviklo
Silkkiuikku
Heinätavi
Luhtahuitti
Mustakurkku-uikku
Pensaskerttu
Punajalkaviklo
Ruskosuohaukka
Kanahaukka
Fasaani
Uivelo
Pensastasku
Sitruunavästäräkki 
Valkoposkihanhi
Harmaahaikara
Lapintiira
Kalatiira
Räyskä
Liro
Mustaviklo
Tundrahanhi
Rantasipi
Suokukko
Kuikka
Kirjosieppo
Pikkulokki


Punakylkirastas
Turkinkyyhky
Sirittäjä
Harmaasieppo
Keltavästäräkki
Pajulintu
Haarapääsky
Satakieli
Lehtokerttu
Räystäspääsky
Tervapääsky
Metsäkirvinen
Ruokokerttunen
Lapinsirri
Jänkäsirriäinen
Pilkkasiipi
    Nokivaris
Vesipääsky
Rytikerttunen
Luhtakerttunen
Kuovi
Punavarpunen
Rastaskerttunen
Pikkusieppo
Puukiipijä
Pikkulepinkäinen
Viitakerttunen
Pikkukuovi
Härkälintu
Pohjansirkku
Urpiainen
Kaakkuri
Virtavästäräkki
Pikkukultarinta
Haarahaukka
Kiljukotka
Mehiläishaukka
Sepelhanhi
Sinirinta
Luhtakana
Pikku-uikku


Mustapyrstökuiri
Ampuhaukka
Isosirri
Tundravikla
Karikukko
Palsasirri
Kuovisirri
Pikkusirri
Pulmussirri
Tundrakurmitsa
Hernekerttu
Punakaulahanhi
Hemppo
Hiirihaukka
Metso
Pyy
Viirupöllö
Mustapääkerttu
Kuukkeli
Lapasotka
Tunturikiuru
Merisirri
Huuhkaja
Pähkinänakkeli
Amerikanjääkuikka


185