LINTUKIRJA
Varikset - varpuset

Muita dokumentteja

Lajilista
Aakkosellinen lajilistaKittilä, 12.10.2015


Maailman suurin kuukkeliparvi


kuukkeli
Olin kävelyllä lapsuus- ja nuoruuskotini lä­histöllä, kun kuulin täysin outoa par­vi­ääntä. Kävelin metsässä hiljalleen, kun kuulin lintuparven lähestyvän. Jäin ih­met­te­lemään, mikä lintu voi äännellä tuolla tavoin. Seisoin paikalla ehkä pari-kolme minuuttia, kun ensimmäiset linnut tulivat näkyviin. Jo ensimmäisten hah­mo­jen tullessa näkyviin kauempana arvelin kuukkelia. Ne tulivat ihan viereen (selvästi alle 5 m lähimpiin), joten tun­nis­ta­mis­vaikeuksia ei ollut. Kuvan kuukkeli ei ole tästä parvesta (ei ainakaan ku­vat­tu sillä kertaa).

Kaikkia kuukkeleita en mielestäni näh­nyt, joten Tiiraan ilmoittamani määrä (20) on alaraja. Paikalla arvioin 20 - 30 lintua. Linnut liikkuivat puusta puuhun koko ajan keskustellen. Minua ne eivät huomioineet ollenkaan, mikä myös on epätavallista. Syksyllähän kuuk­keli ta­val­lisesti tulee kulkijaa kohti, kiertää hetken lähipuissa ja lähtee eteen­päin, ellei saa ruokaa.

Parvi jatkoi koko ajan samaan suuntaan puusta puuhun pyrähtäen (puut kuusia ja mäntyjä), enimmäkseen alaoksilla (2 - 6 m korkeudella). Jotain ne näyttivät nyppivän, mutta en nähnyt yhdenkään vii­pyvän paikallaan kauempaa kuin muu­ta­man sekunnin.

En muista koskaan kuulleeni kuukkelin parviyhdysääntä. Se ei muistuttanut mi­tään tuntemaani parviääntä (mikä ei ole paljoa - toki "tunnistan" parviääniä, mutta en aina pysty sanomaan lajia). Äänien rytmitys oli kaukaa hakien saman­ta­pais­ta kuin viherpeipolla/-varpusella, mutta äänet eivät. Läheltä hakien en tiedä, mi­hin vertaisin. Ääni ei myöskään ollut korkea ja kimeä, kuten kuukkelin normaali ääni, vaan matala, selvästi matalampi kuin mainituilla lajeilla. Yksitavuinen säe oli pitempi ja siinä oli selvä diftongi.

Vaikka havainnossa oli monta uutta tai epätavallista asiaa (parven koko, parviäänet, käyttäytyminen), en vielä silloin osannut epäillä mitään erityisen outoa. Ilmoitettuani havainnon Tiiraan sain kuukkelitutkijalta viestin, jonka mukaan maailmassa ei ole koskaan tavattu näin suurta kuukkeliparvea (isoimmat parvet ovat olleet 7 lintua). Asuessani Lapissa ei kuukkelien määrään tullut koskaan kiinnitettyä huomiota. Niitä ilmestyi lähes aina nuotiolle varsinkin syksyllä ja talvella. Nyt asiaa mietittyäni tuntuu, että viisi kuukkelia kerralla saattoi olla maksimi.