Varpushaukka
Sarvipöllö
Hiiripöllö
Naakka
Järripeippo
Valkoposkihanhi
Haapana
Kanadanhanhi
Punatulkku
Kanahaukka
Harakka
Varpunen
Koskikara
Punarinta
Uivelo
Vuorihemppo
Tunturikiuru
Tundraurpiainen
Räkättirastas
Sinisorsa
Alli
Varis
Kyhmyjoutsen
Isokoskelo
Harmaapäätikka
Pähkinänakkeli
Lehtopöllö
Peippo
Närhi
Punatulkku
Pikkuvarpunen
Käpytikka
Talitiainen
Sinitiainen
Kuusitiainen
Mustarastas
Hömötiainen
Urpiainen
Luhtakana
Fasaani