Käpytikka
Pohjantikka
Laulurastas
Mustaleppälintu
Pajusirkku
Hiiripöllö
Talitiainen
Sinitiainen
Puukiipijä
Pähkinänakkeli
Mustarastas
Punatulkku
Telkkä
Vihervarpunen
Pikkukäpylintu
Harakka
Kuusitiainen
Lapinpöllö
Merihanhi
Kanahaukka
Laulujoutsen
Varpunen
Tikli
Viiksitimali
Varis
Urpiainen
Nokkavarpunen
Harmaahaikara
Keltasirkku
Peippo
Hemppo
Naakka
Pyrstötiainen
Räkättirastas
Koskikara
Varpuspöllö
Tundraurpiainen /2
Järripeippo
Viherpeippo
Pikkuvarpunen


Närhi
Palokärki
Piekana
Tiltaltti
Huuhkaja
Västäräkki
Valkoposkihanhi
Sinisorsa
Kanadanhanhi
Kyhmyjoutsen
Haapana
Harmaapäätikka
Niittykirvinen
Fasaani /2
Silkkiuikku
Tukkasotka
Alli
Isokoskelo
Idänturturikyyhky
Kesykyyhky
Sepelkyyhky
Luhtakana /2
Sarvipöllö
Lehtopöllö
Hippiäinen
Harmaalokki
Punakylkirastas
Pikkutikka
Pyy
Tavi
Tunturikiuru
Vuorihemppo
Kangaskiuru
Peukaloinen
Valkoselkätikka
Isolepinkäinen
Merilokki
Merikotka
Helmipöllö
Hömötiainen


Pähkinähakki
81