Käpytikka
Pohjantikka
Laulurastas
Mustaleppälintu
Pajusirkku
Hiiripöllö
Talitiainen
Sinitiainen
Puukiipijä
Pähkinänakkeli
Mustarastas
Punatulkku
Telkkä
Vihervarpunen
Pikkukäpylintu
Harakka
Kuusitiainen
Lapinpöllö
Merihanhi
Kanahaukka
Laulujoutsen
Varpunen
Tikli
Viiksitimali
Varis
Urpiainen
Nokkavarpunen
Harmaahaikara
Keltasirkku
Peippo
Hemppo
Naakka
Pyrstötiainen
Räkättirastas
Koskikara
Varpuspöllö
Tundraurpiainen /2
Järripeippo
Viherpeippo
Pikkuvarpunen


Närhi
Palokärki
Piekana
Tiltaltti
Huuhkaja
Västäräkki
Valkoposkihanhi
Sinisorsa
Kanadanhanhi
Kyhmyjoutsen
Haapana
Harmaapäätikka
Niittykirvinen
Fasaani /2
Silkkiuikku
Tukkasotka
Alli
Isokoskelo
Idänturturikyyhky
Kesykyyhky
Sepelkyyhky
Luhtakana /2
Sarvipöllö
Lehtopöllö
Hippiäinen
Harmaalokki
Punakylkirastas
Pikkutikka
Pyy
Tavi
Tunturikiuru
Vuorihemppo
Kangaskiuru /2
Peukaloinen
Valkoselkätikka
Isolepinkäinen
Merilokki
Merikotka
Helmipöllö
Hömötiainen


Pähkinähakki
Jänkäkurppa
Isolokki
Kottarainen
Kettu
Peltopyy
Hiirihaukka
Uuttukyyhky
Mustavaris
Sepelrastas
Kiuru
Pulmunen
Töyhtöhyyppä
Naurulokki
Viirupöllö
Nokikana
Kulorastas
Jalohaikara
Meriharakka
Merimetso
Tundrahanhi
Kalalokki
Haahka
Selkälokki
Taivaanvuohi
Pikkujoutsen
Metsähanhi
Kurki
Lyhytnokkahanhi
Metsäviklo
Tylli
Pikkutylli
Punajalkaviklo
Korppi
Teeri
Punarinta
Kaulushaikara
Harmaasorsa
Punasotka
Lapasorsa
Sääksi


Merikihu
Kivitasku
Tukkakoskelo
Ristisorsa
Heinätavi
Merisirri
Suosirri
Kuovi
Mustaleppälintu
Jouhisorsa
Kirjosieppo
Mandariinisorsa
Räyskä
Suokukko
Mustakurkku-uikku
Liejukana
Kalatiira
Lapintiira
Uivelo
Mustapyrstökuiri
Valkoviklo
Keltavästäräkki
Pussitiainen
Mustaviklo
Punakuiri
Haarapääsky
Pajulintu
Satakieli
Hernekerttu
Härkälintu
Pensastasku
Liro
Räystäspääsky
Mustapääkerttu
Pikkulokki
Pensaskerttu
Kuikka
Ruokokerttunen
Sitruunavästäräkki 
Lapinsirri
Rantasipi


Kultarinta
Harmaasieppo
Metsäkirvinen
Punapäänarsku
Pikkulepinkäinen
Luhtakerttunen
Punavarpunen
Lampiviklo
Ruskosuohaukka
Jänkäsirriäinen
Sirittäjä
Riskilä
Pikkusirri
Kuovisirri
Vesipääsky
Pikkusieppo
Tervapääsky
Lehtokerttu
Viitakerttunen
Pilkkasiipi
Mustalintu
Kuukkeli
Suopöllö
Pikkukuovi
Virtavästäräkki
Pohjansirkku
Tilhi
Käki
Maakotka
Muuttohaukka
Pikkusirkku
Lapintiainen
Törmäpääsky
Sinirinta
Tundrakurmitsa
Nuolihaukka
Kapustarinta
Isosirri
Arosuohaukka
Pikku-uikku


Varpushaukka
Tuulihaukka
Palsasirri
Sepelhanhi
Turturikyyhky
Amerikankurmitsa
Viitatiainen
Kuningaskalastaja
Lapasotka
Orava
Kyhmyhaahka
Metsäkauris
Ampuhaukka
Isokäpylintu


212