Varis
Tilhi
Varpushaukka
Sarvipöllö
Hiiripöllö /2
Pähkinähakki
Merilokki
Kalalokki
Harmaalokki
Pyy /2
Kyhmyjoutsen
Isokoskelo
Kesykyyhky
Mustarastas
Käpytikka
Talitiainen
Sinitiainen
Telkkä
Sinisorsa
Kuusitiainen
Punatulkku
Keltasirkku
Viherpeippo
Pyrstötiainen
Räkättirastas
Isolepinkäinen
Harakka
Mustakaularastas
Valkoposkihanhi
Haapana
Luhtakana /2
Tikli
Hömötiainen
Kanahaukka
Tunturikiuru
Koskikara
Pähkinänakkeli
Valkoselkätikka
Viitatiainen
Varpunen


Fasaani
Palokärki
Urpiainen
Naakka
Piekana
Pikkuvarpunen
Tavi /2
Merikotka
Korppi
Närhi
Hiirihaukka
Nokkavarpunen
Järripeippo
Lehtopöllö
Töyhtötiainen
Tundraurpiainen
Vuorihemppo
Hemppo
Pikkukäpylintu /2
Ampuhaukka
Kirjosiipikäpylintu
Punarinta
Tukkasotka
Lapasotka
Laulujoutsen
Alli /2
Pikkutikka
Harmaapäätikka
Töyhtökiuru
Kottarainen
Puukiipijä
Mustavaris
Viiksitimali
Uivelo
Harmaahaikara
Uuttukyyhky
Turkinkyyhky
Kanadanhanhi
Töyhtöhyyppä
Merihanhi


Nokikana
Kiuru
Lapinsirkku
Tylli
Metsähanhi
Tundrahanhi
Lyhytnokkahanhi
Pikkujoutsen
Haahka
Merimetso
Merisirri
Merihanhi x kanadanhanhi
Kurki
Sepelkyyhky
Jouhisorsa
Naurulokki
Pajusirkku
Västäräkki
Selkälokki
Lapinpöllö
Punasotka
Lapasorsa /2
Liejukana /2
Peippo
Hippiäinen
Punajalkaviklo
Ruskosuohaukka   
Sääksi
Taivaanvuohi
Kapustarinta
Silkkiuikku
Punakylkirastas
Laulurastas
Mustakurkku-uikku
Meriharakka
Räyskä
Pikkutylli
Kalatiira
Harmaasorsa
Kuovi
Heinätavi


Tavi x amerikantavi
Rautiainen
Valkoviklo
Luotokirvinen
Niittykirvinen
Suosirri
Pikkukajava
Mustaleppälintu
Kuningaskalastaja
Mustapyrstökuiri /2
Jänkäkurppa
Metsäkauris
Kivitasku
Sepelrastas
Rantasipi
Liro
Punatavi
Supikoira
Suokukko
Lapintiira
Keltavästäräkki
Punakuiri
Pikkulokki
Pensastasku
Jalohaikara
Mustaviklo
Tiltaltti
Hernekerttu
Pajulintu
Kuikka
Merikihu
Ristisorsa
Pikkukuovi
Karikukko
Mustalintu
Tuulihaukka /2
Kirjosieppo
Sinirinta
Käenpiika
Metsäkirvinen
Peltosirkku
Leppälintu
Kulorastas
Arosuohaukka


Sitruunavästäräkki
Tervapääsky
Huuhkaja
Haarapääsky
Harmaasieppo
Satakieli
Pensaskerttu
Lapinsirri
Törmäpääsky
Pikkusirri
Jänkäsirriäinen
Kuovisirri
Punavarpunen
Viitakerttunen
Teeri
Ruokokerttunen
Suopöllö
Tukkakoskelo
Lehtokerttu
Pikkulepinkäinen
Vesipääsky
Rytikerttunen
Ruisrääkkä
Kattohaikara
Virtavästäräkki
Nuolihaukka
Pilkkasiipi
Härkälintu
Kuukkeli
Vihervarpunen
Kaakkuri
Metso
Lapinuunilintu
Viitasirkkalintu
Lampiviklo
Metsäviklo
Sepelhanhi
Keltahemppo
Käki
Kultarinta


Räystäspääsky
Isosirri
Tundrakurmitsa
Punajalkahaukka
Sinisuohaukka
Lapinkirvinen
Viirupöllö
Isokäpylintu
Helmipöllö
Varpuspöllö
Lumikko
Pohjantikka
Mustaleppälintu ssp. phoenicuroides


211