Merilokki
Harmaalokki
Mustakaularastas
Kalalokki
Sinisorsa
Isolokki
Korppi
Taviokuurna
Urpiainen
Grönlanninlokki
Merikotka
Vihervarpunen
Metso
Tundraurpiainen
Sinitiainen /2
Kuusitiainen
Luotokirvinen
Punatulkku
Nokkavarpunen
Käpytikka
Varpunen /2
Mustarastas /2
Talitiainen
Telkkä
Isokoskelo /2
Varis
Naakka
Lapinpöllö /2
Koskikara
Tikli
Hiiripöllö
Pähkinänakkeli
Pohjantikka
Pikkutikka
Helmipöllö
Varpuspöllö
Tunturikiuru
Fasaani
Viherpeippo
Pikkuvarpunen
Lehtopöllö
Vuorihemppo
Haapana /2
Kettusirkku
Lapasotka
Uivelo
Merisirri
Tukkakoskelo
Laulujoutsen
Kyhmyjoutsen
Tukkasotka
Peippo
Tavi
Isolepinkäinen
Harakka
Keltasirkku
Tilhi
Kanahaukka
Palokärki
Huuhkaja /2
Närhi /2
Hiirihaukka
Pähkinähakki /2
Pajusirkku
Maakotka
Räkättirastas /2
Puukiipijä
Töyhtötiainen
Hömötiainen
Harmaapäätikka
Jouhisorsa x sinisorsa
Sarvipöllö
Viirupöllö
Sinisorsa x tavi
Uuttukyyhky
Pulmunen
Mustavaris
Merimetso
Alli
Merihanhi
Naurulokki
Harmaahaikara /2
Sepelkyyhky
Tuulihaukka
Kanadanhanhi /2
Ristisorsa
Kottarainen
Kulorastas
Laulurastas
Töyhtöhyyppä
Selkälokki
Västäräkki
Mustaleppälintu
Punarinta
Rautiainen
Haahka
Riskilä
Kiuru /2
Pikkutylli
Kivitasku
Punajalkaviklo
Taivaanvuohi
Metsähanhi
Valkoposkihanhi
Niittykirvinen
Hemppo
Metsäviklo
Liejukana
Kurki
Tylli
Nokikana
Meriharakka
Harmaasorsa
Lapasorsa
Sääksi
Mustapäätasku
Sepelrastas
Kuovi
Kuningaskalastaja
Kattohaikara
Härkälintu
Silkkiuikku /2
Punasotka
Ruskosuohaukka   
Räyskä
Punakylkirastas
Mustaviklo
Pussitiainen
Mustakurkku-uikku
Pikkulokki
Pikku-uikku
Rusorintakerttu
Tiltaltti (?)
Pikkutiira
Lapintiira
Valkoviklo
Pensastasku
Kalatiira
Haarapääsky
Pikkukanadanhanhi
Tundrahanhi
Rantasipi
Kiljuhanhi
Lyhytnokkahanhi
Satakieli
Suokukko
Lapinsirri
Sitruunavästäräkki
Pajulintu
Liro
Sirittäjä
Mustapyrstökuiri
Hernekerttu /2
Kehrääjä
Mustatiira
Kuikka
Metsäkirvinen
Pikkusieppo
Rastaskerttunen
Pikkukuovi
Keltavästäräkki
Idänuunilintu
Kirjosieppo
Kuhankeittäjä
Harmaasieppo
Mustapääkerttu
Pensaskerttu
Nuolihaukka
Punavarpunen
Viitakerttunen
Tervapääsky
Ruokokerttunen
Räystäspääsky
Järripeippo
Luhtakerttunen
Kesykyyhky
Sepelhanhi /2
Mustalintu
Heinätavi
Leppälintu
Pilkkasiipi
Kapustarinta
Sepeltasku
Kaakkuri
Vesipääsky
Ruostesorsa
Lehtokurppa
Punakuiri
Jouhisorsa
Pikkulepinkäinen
Kuovisirri
Pikkusirri
Lapinkirvinen
Sinirinta
Teeri
Tundrakurmitsa
Tiltaltti
Isosirri
Suopöllö
Isokäpylintu
Pikkukäpylintu
Sinisuohaukka
Varpushaukka
Pikkujoutsen
Lapintiainen
Kuukkeli
Pyrstötiainen
Samettipääkerttu
Kirjosiipikäpylintu /2
Aavikkotasku
Pikkukajava
Valkoselkätikka


209