Mustarastas /2
Sinitiainen
Räkättirastas
Varis /2.
Huuhkaja
Talitiainen
Kesykyyhky
Varpunen
Isokoskelo /2
Koskikara
Kanahaukka
Palokärki
Ampuhaukka
Kuusitiainen
Sarvipöllö
Varpuspöllö
Varpushaukka
Helmipöllö
Punatulkku /2
Sinisorsa
Naakka
Harakka
Kalalokki /2
Pikkuvarpunen /2
Viirupöllö
Fasaani
Keltasirkku /2
Käpytikka /2
Merilokki
Harmaalokki
Tunturikiuru
Hemppo
Vuorihemppo (T)
Urpiainen /2
Tundraurpiainen
Nokkavarpunen
Peltopyy
Hiiripöllö
Viherpeippo
Isolokki
Korppi
Hiirihaukka
Telkkä /2
Uivelo
Tukkasotka
Tilhi
Valkoselkätikka
Laulujoutsen
Tavi
Viiksitimali /2 /3
Harmaapäätikka
Närhi /2
Isolepinkäinen
Pikkutikka /2
Tikli
Hömötiainen
Töyhtötiainen
Puukiipijä /2
Lehtopöllö
Tavi x sinisorsa
Nokikana
Pähkinänakkeli /2 Vihervarpunen
Peippo
Uuttukyyhky
Töyhtökiuru /2
Haapana
Kyhmyjoutsen
Hippiäinen
Harmaahaikara
Kiuru
Sepelkyyhky
Punarinta /2
Mustapäätasku /2
Niittykirvinen /2
Pajusirkku /2
Västäräkki
Kottarainen /2
Töyhtöhyyppa /2
Merihanhi /2
Naurulokki
Mustavaris /2
Punakylkirastas
Kanadanhanhi /2
Liejukana
Pulmunen
Kivitasku
Punajalkaviklo /2
Valkoposkihanhi /2
Pikkutylli
Taivaanvuohi
Luhtakana
Haahka
Meriharakka
Alli
Silkkiuikku /2
Merimetso
Tukkakoskelo
Sääksi /2
Jalohaikara /2
Pikkujoutsen
Metsähanhi
Tundrahanhi
Punasotka /2
Rusorintakerttu
Mustaleppälintu
Jouhisorsa
Laulurastas
Selkälokki
Metsäviklo
Rautiainen
Harmaasorsa
Kuovi
Tuulihaukka
Lumihanhi
Punapäänarsku
Sinisiipitavi
Amerikantavi
Nokivaris
Mustakurkku-uikku
Tylli
Suokukko /2 /3
Lapasorsa
Pussitiainen
Räyskä
Ruskosuohaukka
Metsäkirvinen
Valkoviklo
Lapintiira
Kalatiira
Mustapyrstökuiri
Ristisorsa /2
Lapasotka
Rantasipi
Pikkukuovi
Härkälintu
Pilkkasiipi
Merikotka /2
Pikkukäpylintu
Pensastasku
Teeri
Leppälintu
Mustapääkerttu
Suosirri
Merikihu
Keltavästäräkki
Pikkutiira /2
Tiltaltti
Hernekerttu
Karikukko
Merisirri
Sepelrastas
Haarapääsky
Liro /2
Pajulintu
Kirjosieppo
Mustaviklo
Pikkulokki
Lyhytvarvaskiuru
Punakaulahanhi
Kurki
Rytikerttunen
Peukaloinen
Satakieli
Tervapääsky
Räystäspääsky
Pensaskerttu
Kuikka
Pikkusieppo
Sirittäjä
Ruokokerttunen
Lapinsirri
Punavarpunen /2
Viitakerttunen
Kultarinta
Lehtokurppa
Rastaskerttunen
Heinätavi /2
Jänkäsirriäinen
Luhtakerttunen
Tundrakurmitsa /2
Pikkusirri
Amerikantukkasotka
Käki
Järripeippo /2
Harmaasieppo /2
Keltahemppo
Pikkulepinkäinen /2
Kulorastas
Kapustarinta /2
Törmäpääsky
Metso (koppelo)
Lehtokerttu
Punakuiri Nuolihaukka
Kuovisirri
Kuhankeittäjä
Kuukkeli
Sinipyrstö
Pikku-uikku Kanadanhanhi x valkoposkihanhi
Piekana
Suippopyrstösirri
Mustanmerenlokki
Lapinkirvinen
Luhtahuitti
Mehiläissyöjä
Kirjokerttu
Ruskourpiainen Peltosirkku Isokäpylintu
Virtavästäräkki
Tundravikla /2
Viitatiainen /2 /3
Lapinsirkku
Kauluskaija /2
Turturikyyhky
Mustalintu
Sepelhanhi
Kirjosiipikäpylintu
Pohjantikka Pyrstötiainen Tammitikka

218
(T) terävöitetty kuva