Kirjosiipikäpylintu
Tukkasotka
Telkkä
Kyhmyjoutsen
Varis
Palokärki
Fasaani
Kanadanhanhi
Kesykyyhky
Sinisorsa
Kalalokki
Hömötiainen
Sinitiainen
Räkättirastas
Tilhi
Pikkukäpylintu
Mustarastas
Viherpeippo
Mustaleppälintu
Taviokuurna
Isokoskelo
Merilokki
Merimetso
Harmaalokki
Haapana
Pikkuvarpunen
Naakka
Harakka
Tundrahanhi
Metsähanhi
Keltasirkku
Piekana
Koskikara
Käpytikka
Virtavästäräkki
Kuusitiainen
Talitiainen
Punarinta
Tavi
Merikotka
Harmaasorsa
Teeri
Korppi
Pohjantikka
Tikli
Urpiainen
Tundraurpiainen
Isolepinkäinen
Valkoposkihanhi
Kanahaukka
Tunturikiuru
Puukiipijä
Varpunen
Harmaapäätikka
Punatulkku
Sinisorsa x haapana
Vihervarpunen
Närhi
Kuukkeli
Valkoselkätikka
Isolokki
Kuningaskalastaja
Mustakaularastas
Töyhtötiainen
Sarvipöllö
Vuorihemppo
Harmaahaikara
Taivaanvuohi
Töyhtöhyyppä
Nokikana
Huuhkaja
Uuttukyyhky
Hippiäinen
Tukkakoskelo
Uivelo
Alli
Kiuru
Kottarainen
Merihanhi
Haahka
Kyhmyhaahka Peippo
Niittykirvinen
Hemppo
Sepelkyyhky
Laulujoutsen
Mustavaris
Meriharakka
Naurulokki
Västäräkki
Kuovi
Lapasorsa
Jouhisorsa
Ruskosuohaukka    
Punakylkirastas
Kapustarinta
Metsäviklo
Punajalkaviklo
Selkälokki
Tylli
Pajusirkku
Viiksitimali
Rautiainen
Pikkutylli
Silkkiuikku
Kulorastas
Laulurastas
Kivitasku
Liejukana
Mustapäätasku
Mustakurkku-uikku
Punasotka
Liro
Lehtopöllö
Heinätavi
Räyskä
Pikkutikka
Sepelrastas
Kalatiira
Lapintiira
Valkoviklo
Suokukko
Keltavästäräkki
Jalohaikara
Tiltaltti
Härkälintu
Pensastasku
Metsäkirvinen
Varpushaukka
Sirittäjä
Pikkulokki
Lampiviklo
Kirjosieppo
Punakuiri
Punajalkahaukka
Haarapääsky
Räystäspääsky
Rantasipi
Mustapyrstökuiri
Hernekerttu
Mustapääkerttu
Pajulintu
Sääksi
Mustalintu
Luotokirvinen
Pilkkasiipi
Riskilä
Merikihu
Suosirri
Leppälintu
Ristisorsa
Järripeippo
Sinirinta
Käenpiika
Karikukko
Harmaasieppo
Satakieli
Lapinsirri
Mustaviklo
Rantakurvi
Tundrakurmitsa
Kurki
Kuikka
Punavarpunen
Sitruunavästäräkki
Tervapääsky
Ruokokerttunen
Rytikerttunen
Pensaskerttu
Pikkusirri
Jänkäsirriäinen
Lehtokerttu
Pikkusieppo
Palsasirri
Rastaskerttunen
Luhtakerttunen
Nuolihaukka
Keltahemppo
Keltajalkaviklo
Sinisiipitavi
Käki
Sinipyrstö
Vesipääsky
Sotkaristeymä
Idänuunilintu
Lapinuunilintu
Pikkulepinkäinen
Pikkutiira
Kuovisirri
Pohjansirkku
Lapinkirvinen
Punakaulahanhi
Isosirri
Arosuohaukka
Ampuhaukka
Viirupöllö
Pikku-uikku
Pulmunen
Lapasotka
Taigauunilintu
Pähkinänakkeli
Kirjokerttu
Varpuspöllö
Pyrstötiainen


202