Pähkinänakkeli
Allihaahka
Viherpeippo
Talitiainen
Sinitiainen
Valkoselkätikka
Pohjantikka
Käpytikka
Mustarastas
Kyhmyjoutsen
Palokärki
Kesykyyhky
Puukiipijä
Kanahaukka
Kuusitiainen
Fasaani
Sinisorsa
Naakka
Merilokki
Telkkä
Varis
Pikku-uikku
Isokoskelo
Varpunen
Hippiäinen
Hömötiainen
Peippo
Keltasirkku
Pikkuvarpunen
Harakka
Punatulkku
Urpiainen
Isolepinkäinen
Kalalokki
Harmaalokki
Haapana
Tukkasotka
Mustavaris
Korppi
Tikli

Kanadanhanhi
Koskikara
Varpushaukka
Merikotka
Laulujoutsen
Alli
Tavi
Närhi
Varpuspöllö
Harmaapäätikka
Harmaahaikara
Tukkakoskelo

Mäntysirkku
Mustaleppälintu
Järripeippo
Töyhtötiainen
Pyrstötiainen
Huuhkaja
Tundraurpiainen
Uuttukyyhky

Maakotka
Töyhtöhyyppä
Merimetso
Pulmunen
Uivelo
Kurki
Merihanhi
Kottarainen
Räkättirastas
Hiirihaukka
Jouhisorsa
Kuukkeli
Teeri
Pikkutikka
Kiuru
Hemppo
Nokikana
Pikkujoutsen
Haahka
Naurulokki

Kulorastas

Selkälokki
Meriharakka
Kapustarinta
Pajusirkku
Taivaanvuohi
Sepelkyyhky
Punasotka
Västäräkki
Metsäviklo
Kyhmyhaahka
Harmaasorsa
Lapasorsa
Silkkiuikku
Punakylkirastas
Rautiainen
Punarinta
Härkälintu
Tylli
Tuulihaukka
Ristisorsa
Riskilä
Tiltaltti
Laulurastas
Suosirri
Niittykirvinen
Kuovi
Punajalkaviklo
Mustakurkku-uikku
Liejukana
Räyskä
Jalohaikara
Pikkutylli
Suokukko
Valkoviklo
Sitruunavästäräkki
Amerikantukkasotka
Pikkulokki
Heinätavi
Valkoposkihanhi

Lapintiira
Liro
Keltavästäräkki
Metsäkirvinen
Kalatiira

Lampiviklo
Mustaviklo
Jänkäkurppa
Rantasipi
Haarapääsky
Pajulintu
Mustapyrstökuiri
Räystäspääsky
Kirjosieppo
Mustalintu
Ruokokerttunen
Idänuunilintu
Hernekerttu
Sääksi
Pensastasku
Lapinsirri
Pensaskerttu
Satakieli
Mustapääkerttu
Sirittäjä
Kuikka
Jänkäsirriäinen
Ruskosuohaukka
Punavarpunen
Rytikerttunen
Mehiläishaukka
Tervapääsky
Punakuiri
Nuolihaukka
Kultarinta
Pikkusieppo
Pikkulepinkäinen
Viitakerttunen
Sarvipöllö
Pikkusirri

Harmaasieppo
Karikukko
Peukaloinen
Lehtopöllö
Vesipääsky

Metsähanhi
Sepelsieppo
Luhtakerttunen
Keltajalkaviklo
Lehtokerttu
Viitasirkkalintu
Kivitasku
Pohjansirkku
Leppälintu

Sepelhanhi
Kuovisirri
Vihervarpunen
Rastaskerttunen
Lapinkirvinen
Lapinuunilintu
Valkosiipitiira
Pikkukäpylintu
Arosuohaukka
Mustaotsalepinkäinen
Ampuhaukka
Pikkukuovi
Pähkinähakki
Isokäpylintu
Tundrahanhi
Viiksitimali
Tundrakurmitsa
Lapasotka
Tilhi
Palsasirri
Merisirri
Taviokuurna
Töyhtökiuru
Kirjosiipikäpylintu

198